Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

08:56
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viaalmostlover almostlover
08:55
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać
Reposted fromnezavisan nezavisan viaalmostlover almostlover
08:55
4619 c0e8 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakoskoss koskoss
08:55
6191 19b6 390
Reposted fromkatvont katvont viakoskoss koskoss
08:55
9963 f920 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakoskoss koskoss
08:55
8073 f604 390
Reposted fromkfiati kfiati viakoskoss koskoss

February 21 2017

21:47
Chyba już taka jestem, że ludzie mnie zostawiają...
21:46
6235 fbc0 390
Reposted fromveryme veryme viaalmostlover almostlover
21:45
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać
Reposted fromnezavisan nezavisan viaalmostlover almostlover

February 20 2017

20:01
9367 7d34 390
Reposted fromdilma dilma viaottak ottak
16:44
0436 15cb 390
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaottak ottak
16:44
3286 f63f 390
Reposted fromtwice twice viaottak ottak
16:44
9149 6ab2 390
Reposted fromwronia wronia viaottak ottak
16:44
Jakie to dziwne
tak bolało
nie chciało się żyć
a teraz takie nieważne
niemądre
jak nic.
— ks. Twardowski
Reposted fromheartbreak heartbreak viaottak ottak
16:44
Pojawia się ktoś w Twoim życiu i część Ciebie mówi: nie jestem gotowa, a druga część mówi: musi być Twój na zawsze
— Remember me
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viaottak ottak
16:43
Lasów mi trzeba, samotnych ścieżek, otwartych przestrzeni, zieleni wszechobecnej.
16:43
0878 5c22 390
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaottak ottak
16:43
6500 3b95 390
Reposted frompheebs pheebs viaottak ottak
16:43
8082 07c9 390
Reposted frommslexi mslexi viaottak ottak
13:46
8618 01b3 390
Reposted fromdailylife dailylife viaveronca veronca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl