Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2016

09:05
3366 4bad 390
09:05
09:04
Moim zdaniem istnieje nowy kanon piękna, dużo mniej konwencjonalny. Jest dużo kobiet, które ze stereotypowego punktu widzenia nie są pięknościami, ale mają w sobie naturalność, prawdę, harmonię i to daje głębokie piękno. Są świetliste, czyste. Nie wiem, na czym to polega, ale jest w nich coś takiego, że chcesz je dotknąć, jak wody źródlanej. To jest nowy kanon urody.
— Krystyna Janda dla magazynu "Skarb"
Reposted fromcudoku cudoku viacoldwater coldwater
09:04
5822 ea6d 390
09:04
09:04
09:04
3622 d4f7 390
09:03
09:03
5863 e3be 390
Reposted fromzciach zciach viareloveution reloveution
09:03
6532 1de9 390
09:02
08:58
08:49
chciałoby się zadzwonić i powiedzieć: przyjedź, przytul i pozwól zasnąć w swoich ramionach.
Reposted fromnotenough notenough viapalina palina
08:49
6607 fd5e 390
Reposted fromwrajt wrajt viapalina palina
08:48
- Słabo pan zna kobiety, mój przyjacielu. Na dnie najczystszej przyjaźni migoce iskierka kokieterii.
– Słabo zna pani mężczyzn, młoda damo. Na dnie najczystszej choćby przyjaźni tli się płomyczek pożądania. Bez tych płomyczków i iskierek przyjaźń byłaby tylko znajomością.
— Leopold Tyrmand, "Siedem dalekich rejsów"
Reposted fromcudoku cudoku viaalmostlover almostlover

September 23 2016

19:47
19:47
Dziś wpadłem na ciebie przez przypadek. Dawno się tak nie czułem, zawstydzasz mnie, jesteś śliczna. 
http://myslodreamseller.soup.io
19:46
3305 1740 390
pinterest
Reposted fromBomby Bomby viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
19:46
2744 55ec 390
Reposted fromhardbitch hardbitch viasmutnazupa smutnazupa
19:45
1842 3d2a 390
Reposted fromsecretoflife secretoflife viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl