Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

19:25
1686 e6f3 390
Reposted fromreturn13 return13 viakazdysieliczy kazdysieliczy
19:25
7469 dc7f 390
Reposted fromsummerkiss summerkiss viakazdysieliczy kazdysieliczy
19:24
Czekam na wiosnę, rower, letnie burze, kawę mrożoną, świeże truskawki, słońce, gwiazdy, ciepły wiatr, krótkie spodenki, opaleniznę, rolki, zdjęcia, zachody słońca, dłuższe dni, wczesne wschody, długie spacery, lato, wakacje, wodę, morze, plażę.
— powrót zupy
19:24
2334 35b6 390
19:24
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
19:22
2161 e713 390
19:22
2520 710b 390
Reposted fromdelain delain viakazdysieliczy kazdysieliczy
19:22
1634 dc5e 390
Reposted fromroyals royals viakazdysieliczy kazdysieliczy
19:22
19:21
7094 d870 390
Reposted fromundertow undertow viabeltane beltane
19:21
7516 aa95 390
Reposted fromregcord regcord viawrite-url-here write-url-here
19:21
9061 6ab3 390
Reposted fromheroes heroes viabeltane beltane
19:21
Czekasz na ten dzień. Idziesz. Chlasz. Pierdolisz głupoty.  Przez chwilę jesteś szczęśliwy. Wracasz. Nie wysypiasz się.  I zaczynasz kolejny nic nie warty dzień w swoim życiu. Codzienność.
Reposted fromautonomia autonomia viaalliwantisyou alliwantisyou
19:21
4893 bfda 390
Reposted fromsiegmunda siegmunda viabrzask brzask
19:20
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!
19:20
2827 6eb5 390
Reposted fromironicdreams ironicdreams viabrzask brzask
19:20
3804 4264 390
Reposted fromsquishi squishi viabrzask brzask
19:19
4116 7b70 390
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viabrzask brzask
19:19
Reposted fromweightless weightless viasohard sohard
19:03
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl