Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

10:25
Gdy jutro usłyszycie: prochem jesteś i w proch się obrócisz, pomyślcie, że chodzi tu też o to, że powstaliśmy z rajskiego prochu i do niego wrócimy. To nie przekleństwo, a obietnica.
— o. Grzegorz Kramer
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viaakysz akysz
09:59
5803 ec12 390
Świetlicki.
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viaflesz flesz
09:59
4244 aaeb 390
Reposted fromluron luron viaflesz flesz
09:59
2251 fd30 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaflesz flesz
09:59
7713 9535 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaflesz flesz
09:59
6094 7f55 390
Reposted frombrumous brumous viazmora zmora
09:59

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasmutnazupa smutnazupa

February 16 2018

16:17
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
— fuckyourself.soup.
Reposted fromfuckyourself fuckyourself via12czerwca 12czerwca
16:17
0194 56a8 390
Reposted fromnutt nutt viabruja bruja
16:17
2300 2e89 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapoppyseed poppyseed
16:16
3118 5c58 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaHypothermia Hypothermia
16:16
3485 4f34 390
Reposted fromkaiee kaiee viaHypothermia Hypothermia
16:16
1786 5f03 390
16:09
The perfect Valentine’s Day.
00:10
00:09
00:09
9151 58d0 390
Reposted fromrof rof viakoskoss koskoss
00:08
00:08
Reposted frommrrru mrrru viaalmostlover almostlover
00:08
7375 718e 390
Reposted fromkrainakredek krainakredek viaalmostlover almostlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl