Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

21:10
0234 68ff 390
Reposted frommart6na mart6na vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia
21:10
6542 1620 390
21:10
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viaszlugtime szlugtime
21:09
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viatrespass trespass
21:09
Potrzebuję rozmowy z kimś kto ma taki sam bałagan w głowie jak ja, nikt inny tego nie zrozumie.
21:08
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
18:17
2101 5aa4 390
Reposted fromtfu tfu viakoskoss koskoss

November 20 2017

20:05

November 18 2017

17:22
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaucieknijmi ucieknijmi
17:22
3913 46c1 390
Reposted fromSousukeyamasaki Sousukeyamasaki viakoskoss koskoss
17:14
17:11
2171 b45c 390
17:10
6572 613e 390
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viafriends friends

November 17 2017

22:48
2874 b7fc 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viakoskoss koskoss
22:47
8198 72ed 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viajestdobrze jestdobrze
22:36
9987 fd8f 390
Reposted fromJirugi Jirugi viakoskoss koskoss
22:36
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viakoskoss koskoss
22:36
5561 fe19 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viakoskoss koskoss
22:36
Zacznij już do mnie wracać.
— Przybora do Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze, '64 r.
13:26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl