Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2018

19:15

chcę być dziewczyną, która zmieniła wszystko. dziewczyną, która ma znaczenie. dziewczyną która dała Ci historię do opowiadania.

— do Ciebie
19:15
3174 ddf4 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viavol vol
19:14

Mam okropną tendencję do szukania schronień. 

— Jakub Żulczyk - Radio Armageddon
19:14
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
19:14
6856 b80f 390
Reposted fromdysforia dysforia
18:47
0887 9583 390
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viatake-care take-care
18:47
8826 fb79 390
18:47
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
13:24
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viatake-care take-care
12:58
Stracona relacja emocjonalna boli, ale jednocześnie daję nadzieję na to, że wszystko to, co nieprawdziwe - zawsze się kończy.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianergo nergo
12:58
Nie ma Cię, ale biorę Cię pod uwagę. Cały czas.

— On
Reposted fromtake-care take-care vianergo nergo
12:06
6977 9e05 390
Reposted frompiehus piehus
12:06
6978 04ec 390
Reposted frompiehus piehus

July 07 2018

16:40
5740 a1b3 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viascorpix scorpix
16:34
2151 7d8c 390

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon vianiewiastqa niewiastqa
16:32
3094 4130 390
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaviolator violator
16:31
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAmericanlover Americanlover
16:31
4016 f306 390
Reposted fromdelain delain viaagainnagain againnagain
16:31
4594 040a 390
Reposted frompiehus piehus viacalvados calvados
16:30
5710 d9fb 390
Przybora. 
Reposted fromrol rol viaagainnagain againnagain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl