Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2018

13:42
Może w innym czasie, innym miejscu, z innym bagażem doświadczeń, ewentualnie w innej rzeczywistości, znowu się spotkamy i przeżyjemy razem życie, które dzisiaj nas przerosło.
13:41

September 18 2018

19:04
Idzie jesień, będzie psychicznie trudniej.
— Marcin Świetlicki
19:03
19:03
19:03
19:02

Usually when people ask how I'm doing the real answer is I'm doing shitty, but I can't say I'm doing shitty because I don't even have a good reason to be doing shitty. So if I say 'I'm doing shitty' then they say 'Why? What's wrong?' and I have to be like 'I don't know, all of it?' So instead when people ask how I'm doing, I usually say 'I am doing so great'

— BoJack Horseman
Reposted fromikari ikari viafajnychnielubie fajnychnielubie
17:41
4425 ab18 390
Reposted fromfeegloo feegloo viakoskoss koskoss
17:41
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein

July 08 2018

19:15

chcę być dziewczyną, która zmieniła wszystko. dziewczyną, która ma znaczenie. dziewczyną która dała Ci historię do opowiadania.

— do Ciebie
19:15
3174 ddf4 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viavol vol
19:14

Mam okropną tendencję do szukania schronień. 

— Jakub Żulczyk - Radio Armageddon
19:14
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
19:14
6856 b80f 390
Reposted fromdysforia dysforia
18:47
0887 9583 390
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viatake-care take-care
18:47
8826 fb79 390
18:47
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
13:24
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viatake-care take-care
12:58
Stracona relacja emocjonalna boli, ale jednocześnie daję nadzieję na to, że wszystko to, co nieprawdziwe - zawsze się kończy.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianergo nergo
12:58
Nie ma Cię, ale biorę Cię pod uwagę. Cały czas.

— On
Reposted fromtake-care take-care vianergo nergo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl