Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

19:35
4131 4736 390
Reposted frommrrru mrrru viadivi divi
19:35
Byłam przekonana, że jest osobą, na którą czekałam. Że tylko musiałam trochę wytrzymać dłużej. Bo przecież pasujemy do siebie idealnie. Tak wiele nas łączy, tak bardzo się zgadzamy. Powierzał mi rzeczy, których – jak sam twierdzi – nie znał nikt poza jego najbliższymi. A więc czułam się wyróżniona. I ta tęsknota, o której pisał, która z niego wypływała… Marzyłam, żeby towarzyszyć mu w tej drodze, którą idzie; by mu pomagać, wspierać go, inspirować. Słuchałam muzyki, której on słuchał i czułam, że przenikamy się gdzieś na jakiejś niewidocznej płaszczyźnie, do której wpuścił mnie z ostrożnością. Marzyłam, że kiedyś będziemy razem zanurzać się w tym świecie. W jednym pokoju. Że będzie mi dane zanurzyć rękę w jego włosach. Wyobrażałam sobie, jak razem w milczeniu siedzimy na ławce i wpatrujemy się w horyzont. Pragnęłam ukoić jego zmarznięte z zimna palce w swoich dłoniach. Bo mam zawsze ciepłe ręce.
http://zielonarzabka.blog.pl/
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viairbjarbirb irbjarbirb
19:14
5627 18a3 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viadivi divi
19:10
6133 70ad 390
Reposted fromdailylife dailylife vialovesweets lovesweets
19:10
9364 be08 390
Reposted fromkortes kortes vialovesweets lovesweets
19:09
8262 23cf 390
Reposted fromkaiee kaiee viapamieciodlegle pamieciodlegle
19:09
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viapamieciodlegle pamieciodlegle
19:08
9228 fd98 390
Reposted fromdivi divi viabumpy bumpy
19:08
Reposted frommadialene madialene viabumpy bumpy
18:31
8153 5b6c 390
Reposted frompeper peper viabumpy bumpy
18:31
4180 c4eb 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viabumpy bumpy
18:31
2314 10e4 390
Reposted frombasara basara viabumpy bumpy
18:30
Miał ochotę wyjść ze swego życia tak, jak się wychodzi z domu na ulicę.
— Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromunr-eal unr-eal viadivi divi
18:30
Bo najgorszym błędem jest odejście od osoby która czeka, żeby dać ci szczęście
— Solar/Białas - Na piasku feat. WacToja
18:30
0186 49a6 390

petalier:

@weheartit /entry/184355502

Reposted fromSkydelan Skydelan viabumpy bumpy
17:53
1547 110c 390
17:53
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viamrs-cosmos mrs-cosmos
17:53
5452 a15e 390
Reposted fromjottos jottos viaqbshtall qbshtall
17:53
8721 a8bc 390
Reposted fromzciach zciach viakatzenpong katzenpong
12:41
6832 cf30 390
Reposted fromjossie jossie viatalula talula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl