Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2016

11:35
Reposted fromoll oll viakoskoss koskoss
11:35

Serce mam poharatane, ale to nie jest przypadek dla kardiologa.


— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromxlumincescencex xlumincescencex viapalina palina
11:35
Reposted fromunsteadyshy unsteadyshy viasmutnazupa smutnazupa
11:34
(...) sprawiasz, że się śmieje, stanowisz dla mnie wyzwanie i kręcisz mnie jak nikt inny na świecie. Kiedy Cię nie ma, czuję, jakby brakowało mi czegoś naprawdę ważnego. Tak ważnego, że przestaje się czuć sobą. Nigdy dotąd nie miałem wrażenia, że ktoś może być częścią mnie. Ale Ty jesteś moja (...). Wiedziałem o tym od chwili kiedy się poznaliśmy. A ja jestem Twój. Nie chcę należeć do nikogo innego (...)
— E. L. James

August 29 2016

16:48
7900 e404 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaughrrr ughrrr
16:48
16:48
Reposted fromshakeme shakeme viafajnychnielubie fajnychnielubie
16:48
Każdy człowiek ma wspomnienia, których nie ujawniłby nikomu oprócz własnych przyjaciół. Ma on także inne myśli, których nie ujawniłby nawet swoim przyjaciołom, aby pozostały sekretem dostępnym tylko dla niego. Ale istnieją także inne kwestie, których człowiek boi się oznajmić nawet samemu sobie. Każdy porządny człowiek ma kilka takich myśli, które są gdzieś ukryte w głowie.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromargothiel argothiel viazmora zmora
16:47
0961 989d 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazmora zmora
16:47
Dłuższa perspektywa często pokazuje, że coś tracąc, także coś zyskujemy. Nigdy nie należy od razu zakładać, że spotkało mnie nieszczęście, bo w ten sposób od razu księgujemy sobie coś jako katastrofę i utrwalamy w sobie tożsamość pechowca i nieszczęśnika.
— Marcin Fabjański, Wysokie obcasy 09/2016
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaughrrr ughrrr
16:47
3094 07f1 390
Bohdan Zadura
Reposted fromminimalizmuczuc minimalizmuczuc viazmora zmora

August 28 2016

19:04
Potem odkryłem, że obojętność mniej boli.
— Dr. House
Reposted frommikey mikey viatobuildahome tobuildahome
18:56
Trzeba nauczyć się samemu zasypiać, nie dać się... ani bezsenności, ani snom. Samemu robić rano jedną kawę, a wieczorem grzać dłonie herbatą, mnóstwem herbaty. I nigdy nie pozwolić, żeby wątpliwości przejęły nad Tobą kontrolę. Iść do przodu, cokolwiek by się nie działo. Nie patrzeć wstecz i nie zastanawiać się, które decyzje były dobre, a które mogły na zawsze wszystko zniszczyć.  Żyj, bo masz 20 lat i w sumie wszystko przed Tobą. 
— You learn to live without.
18:56
9935 5958 390
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viatobuildahome tobuildahome
18:55
Jeśli mnie pytasz, co złego jest w miłości, to ci powiem - boję się, że lada moment zostaniesz tą cząstką tlenu, bez której nie będę mógł oddychać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromxlumincescencex xlumincescencex viacrybitch crybitch
18:55
2336 19c0 390
18:55

Ciekawe w ilu wspomnieniach jestem

— ciekawe
Reposted frommysoul mysoul viacrybitch crybitch
18:55
6597 b5b2 390
Literatura piękna
15:05
13:54
6799 fb7d 390
Reposted frompesymista pesymista viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl