Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

16:55
1263 1fc5 390

April 14 2018

14:09
3726 5d84 390
14:08
1244 6b0d 390
14:08
Ja potrzebuję kogoś, kto się dla mnie poświęci.
Kogoś, kto naprawdę będzie miał siłę i ochotę, żeby wziąć mnie za pysk, nakarmić mnie, cicho, bez pasji, bezgłośnie; bezproblemowo, bez szumów i bez sprzężeń dla mnie żyć.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
14:07
0027 07c0 390
Reposted fromPoranny Poranny viakoskoss koskoss
14:07
0768 17ea 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaisnotcominghome isnotcominghome
14:07
2568 bf6f 390
Reposted frompiehus piehus viaisnotcominghome isnotcominghome
14:07
9467 69c9 390
Reposted fromthegirl thegirl viaflesz flesz
14:07
najpiękniejsze słowa, które można od kogoś usłyszeć: "musiałem ci o tym opowiedzieć". 
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viaflesz flesz
14:07
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
Reposted fromniewychowana niewychowana viaflesz flesz
14:07
5318 c7a1 390
Reposted fromverronique verronique viakoskoss koskoss

April 13 2018

20:36
1667 3500 390
Reposted fromseaweed seaweed viakoskoss koskoss
20:36
1232 bdd8 390
Reposted frompiehus piehus viakoskoss koskoss
20:34
6511 3c3c 390
Reposted fromCreamyPuppy CreamyPuppy viaalmostlover almostlover
20:34
1432 c430 390
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viakoskoss koskoss

April 11 2018

22:11
Reposted fromshakeme shakeme viaflesz flesz
22:11
Życie to skurwiel ze swoimi trzyma sztamę,
Jak masz miękkie serce to obyś dupy nie miał szklanej
— Paluch - Bez strachu
Reposted fromaggape aggape viasmutnazupa smutnazupa
22:10
Mniej mów. Więcej działaj. Im mniej ludzi zna Twoje plany, marzenia, myśli, biznes, tym lepiej. Działaj po cichu i pozwól, by Twoje akcje, działania i czyny krzyczały za Ciebie.
22:10
22:10
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl