Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

19:17
1034 c2e1 390
19:15
2202 e31f 390
19:15
5561 9987
Reposted fromkatsiu katsiu viaisnotcominghome isnotcominghome

December 03 2017

14:39
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaEtien Etien
14:39
Reposted fromshakeme shakeme viamaua maua
14:39
Reposted fromvolldost volldost viasm0k1nggnu sm0k1nggnu
14:39
Beksiński, fotografia (lata 50-te)
Reposted frommarfi marfi viaflyleaf flyleaf
14:39
2523 f367 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viaflyleaf flyleaf
14:38
5346 bf37 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL vianiespodziewanka niespodziewanka
14:38
5174 3bcb 390
Reposted fromkaiee kaiee vianiespodziewanka niespodziewanka
14:38
Już nie będzie pierwszych randek.
Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem.
Nie będziesz już na studiach.
Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady.
Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu.
Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach.
Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka.
Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna.
— Piotr C. – Brud
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaumie-ranko umie-ranko
14:38
8083 d1b3 390

strawberriblond:

a-catbragsonelie:

sixpenceee:

Few seconds until happiness. Picture taken in 1955.

This is so adorable

This is the cutest photo! 😍

Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 vianiespodziewanka niespodziewanka
13:29
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
13:29
manticoreimaginary

New Zealand’s new water safety mascot is amazing and his instagram is a gift

13:28
1683 1fc5 390
Reposted fromtfu tfu viakoskoss koskoss
13:28
13:28
13:28
2655 a24f 390
Reposted fromvermis vermis viaZdecydujkimjestes Zdecydujkimjestes
13:28
13:27
Można mieć poczucie, że się tonie, nawet jeśli w zasięgu wzroku nie ma skrawka wody.
— Jodi Picoult – Dziewiętnaście minut
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl