Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

19:06
3553 f4ef 390
19:06
6633 176f 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaanastasie anastasie
19:03
18:51
Chcesz mieć racje czy relacje?
Reposted frommalazadymiara malazadymiara viamems mems
18:51
6233 2356 390
Reposted fromhawke hawke viatak-niewiele tak-niewiele
18:51
0225 6f34 390
Reposted frommentalstate mentalstate viamems mems
18:50
Siedzisz, ryczysz, rozpadasz się na kawałki. I nawet nikt o tym nie wie.
— (via wielkiimarzyciel)
Reposted fromkostuchna kostuchna viadzikusowska dzikusowska
18:45
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadzikusowska dzikusowska
18:44
4610 c834 390
Reposted fromcrazydunky crazydunky viajemkartofle jemkartofle
18:44
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viamems mems
18:43
Reposted frombluuu bluuu viajoannna joannna
18:43
8430 80f3 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viajoannna joannna
18:39
10:46
Reposted frombiru biru viadivi divi
10:46
3548 54f3 390
Reposted fromkaiee kaiee viadivi divi
10:45
3984 295f 390
Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma viadivi divi
10:44
2973 cf86 390
Reposted fromdatfeel datfeel viadivi divi
10:42
10:42
3749 ed3d 390
Reposted fromtfu tfu viadivi divi
10:39
9859 dedf 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl