Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

15:30
7028 0292 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaszydera szydera
15:30
8279 7937 390
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
15:29
15:29
4298 eec3 390
Reposted frommaliwa maliwa viaszydera szydera
15:29
8511 de60 390
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
15:29
4141 a950 390
Reposted fromintotheblack intotheblack viaszydera szydera
15:29
8286 036b 390
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
15:29
W relacjach damsko-męskich jest tylko jedna zasada: „Bądź mężczyzną, wobec którego kobiety zachowują się dobrze”. Ta sama kobieta wobec jednego faceta będzie suką, a wobec drugiego esencją kobiecości. Kobiety starają się, jeśli mają dla kogo. Flirtują jeśli mają z kim i zakładają dopasowany dół do góry bielizny, jeśli widzą, że to ma sens.
— Volantification
15:29
15:28
7665 a87d 390
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
15:28
6432 8c47 390
...
15:28
7352 d8fd 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaszydera szydera
15:28
3217 1b99 390
Reposted fromthesarren thesarren viatazniebieskimi tazniebieskimi
15:28
4185 b75f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaveronca veronca
15:18
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
15:18
Zupełnie inaczej jest, jeżeli masz kogoś, kto cię kocha. To ci daje setkę powodów, aby żyć. Ja ich nie mam.
— Jonathan Carroll - Na pastwę aniołów
15:18
Reposted frommrrru mrrru viasmutnazupa smutnazupa
15:18
Reposted frommrrru mrrru viasmutnazupa smutnazupa
15:17
Reposted frommrrru mrrru viasmutnazupa smutnazupa
15:17
Reposted frommrrru mrrru viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl