Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

19:46
0747 cd9b 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viacynamon cynamon
19:46
1880 0968 390
Reposted fromjustadream justadream viacynamon cynamon

March 26 2017

16:06
4691 0895 390
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viaalmostlover almostlover
16:06
7009 fd64 390
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa

March 23 2017

22:09
22:09
9547 cca6 390
22:06
9592 1d1f 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viasmutnazupa smutnazupa
22:06
Reposted fromfelicka felicka viapalina palina
22:06
22:06
22:05
3702 6902 390

babyanimalgifs:

What kind of sushi is this? (via fairysoda)

Reposted fromhighhopes highhopes viacynamon cynamon
22:05
9890 efff 390

Can you hear it?

Reposted frommyry myry viacynamon cynamon
22:05
2704 982a 390
Reposted fromtelewizja telewizja viacynamon cynamon
22:00
9893 5539 390
Reposted fromkaiee kaiee viacynamon cynamon
21:58
Ja po tych wszystkich latach to naprawdę chcę już zacząć inaczej żyć, mieć kogoś, kto może nie tyle byłby oparciem dla mnie, ale kto by mnie potrzebował i dla kogo mógłbym żyć, bo takie życie bez sensu jest straszne, nawet jeśli człowiek na co dzień robi coś, co go wciąga.
— Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy. Portret podwójny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viacynamon cynamon
21:56
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaalmostlover almostlover
21:55
"Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami."
— Internetowe. Intymność
21:55
Życie jest śmieszne, ludzie często wiedzą co sprawia, że stają się szczęśliwi.
Lecz sęk w tym, że boimy się po to sięgnąć
— ...
21:55
4038 7022 390
21:55
9141 d18a 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl