Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

17:42
4765 a378 390
Reposted fromoutoflove outoflove viamilka13 milka13
17:42
4735 3667 390
Reposted fromhorrified horrified viaxmonroex xmonroex
17:42
3180 5df7 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viarudosci rudosci
17:41
7032 3e8b 390
Reposted fromkaiee kaiee viaprimeval primeval
17:40
17:40
1699 d8d9 390
Reposted fromtfu tfu viakamykowata kamykowata
15:18
Z a c z n i j. Tak się czyści zatrutą rzekę. Jeśli się boisz niepowodzenia, zacznij mimo to, a jeśli nie można inaczej, to ponieś klęskę, pozbieraj się i zacznij od nowa. Jeśli znów się nie uda, to co z tego? Zacznij jeszcze raz. To nie porażka powstrzymuje - to niechęć do zaczynania od początku powoduje stagnację. Co z tego, że się boisz? Jeśli się obawiasz, że coś wyskoczy i cię ugryzie, to niech się to wreszcie stanie. Niech twój strach wyjrzy z ciemności i cię ukąsi, żebyś miała to już za sobą i mogła się posuwać dalej. Przezwyciężysz to. Strach minie. Lepiej, żebyś wyszła mu naprzeciw, poczuła go i pokonała, zamiast mieć w nim wieczną wymówkę.
— Clarissa Pinkola Estés, Biegnąca z wilkami
Reposted frompierdolony pierdolony viaalmostlover almostlover
15:17
he's back
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj viakoskoss koskoss

June 10 2017

20:56
20:56
"Nic, co robiłaś, nie mogło być głupie, skoro uczyniło z ciebie kobietę, którą jesteś teraz. Spójrz na to w ten sposób: jesteśmy owocem naszych doświadczeń."
— A. Signorini
17:16
0192 3fde 390
Reposted fromtfu tfu vianiedonaprawienia niedonaprawienia
17:16
2887 698d 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaalmostlover almostlover

June 08 2017

20:14
4172 839a 390
Reposted fromgromo gromo viapiehus piehus
20:14
2237 0266 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed viapiehus piehus
20:14
NIE MUŚ, ALE TROCHĘ CHCIEJ.
— Magda Umer
20:14
3793 745f 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent via12czerwca 12czerwca
20:14
3445 34f4 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow via12czerwca 12czerwca
20:14
3630 e626 390
Reposted fromtfu tfu viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
20:13
6801 68f6 390
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromprzeblyski przeblyski viapiehus piehus
20:13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl