Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

18:56
2445 a458 390
Reposted frompiehus piehus viaisnotcominghome isnotcominghome

June 16 2017

18:13
8515 43b1 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacynamon cynamon
18:13
9747 c7b4 390
Reposted fromkarahippie karahippie viacynamon cynamon
18:10
1363 aabe 390
Reposted fromtichga tichga viacynamon cynamon
18:10
0573 c91a 390

fitmaree:

Can’t risk it

Reposted fromfaerliechaotic faerliechaotic viacynamon cynamon
17:28
(...) jak dużo powiedzieć, a nic nie powiedzieć, jak się śmiać, gdy w środku nie do śmiechu, jak w coś wierzyć, gdy w nic się nie wierzy, (...). 
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
17:28
17:28
17:28
5872 ef07 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viajestdobrze jestdobrze
17:28
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viaproof proof
17:28
0461 1021 390
17:28

June 14 2017

22:08
2264 1e27 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viareniooooo reniooooo
22:08
6971 a242 390
22:08
9260 e8c5 390
22:08
22:08
7252 94ae 390
Reposted fromkabu kabu viaDorin11 Dorin11
22:07
8515 43b1 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagdziejestola gdziejestola
19:41
Ale ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień bez powodu. Coś musiało się stać. Nikt tak po prostu nie rezygnuje ze wszystkiego.
— ,,Przemilczenia''-Sue Eckstein
Reposted fromaynis aynis viagdziejestola gdziejestola
19:40
Owszem, wiedziałam, że mieli romans, że piosenka Jeremiego W kawiarence Sułtan jest o nich, ale do głowy mi nie przyszło, że to było aż tak ważne i wielkie. Po raz pierwszy się zorientowałam, że to było coś znaczącego, gdy podczas koncertu zapytałam Agatę [Passent]: „Jak myślisz, dla kogo mama napisała piosenkę Na całych jeziorach ty”? „Niejeden Pan myśli, że to dla niego, ale tak naprawdę napisała to dla leśnika z Mazur, Stanisława Popowskiego” – odparła. Jak Jeremi zobaczył to w telewizji, natychmiast oburzony do mnie zadzwonił i prawie krzyczał: „Dla jakiego Stacha Popowskiego? Jak tak można? Przecież to do mnie było pisane!”. A był już 80-letnim mężczyzną. Jemu strasznie zależało, by świat się dowiedział, że on był jej, a ona jego, miłością. No i się teraz dowiedział.
— Magda Umer o romansie Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory
Reposted fromlimni limni viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl