Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

16:53
9299 72cd 390
Reposted frombicyclelove bicyclelove viaameliabjorn ameliabjorn
16:53
2104 90f2 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaameliabjorn ameliabjorn
16:53
2630 88d2 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaMezame Mezame
16:52
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
16:52
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
16:52
2000 2114 390
Reposted fromtfu tfu viakotfica kotfica
16:52
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaMezame Mezame
16:52
3555 4125 390
"Zanim dopadnie nas czas"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viakotfica kotfica
16:51
4266 01a3 390
Reposted fromfungi fungi viaoutofmyhead outofmyhead
16:51
16:51
4841 eba7 390
Reposted fromkaiee kaiee viaeloo eloo
16:51
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący pokochałem.
— Mariusz Ziomecki "Lato nieśmiertelnych"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacatchdimoment catchdimoment
16:51

Jeszcze trochę czekaj 

Jeszcze trochę, 

ja też nie jestem szczęśliwy.

— (z listu M. Hłaski do A. Osieckiej, 7.12.58r.)

Reposted frompanimruk panimruk viagonnabebetter gonnabebetter
16:51
4064 ba7f 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaJakisproblem Jakisproblem
16:50
3385 6abf 390
Reposted fromkaiee kaiee viaJakisproblem Jakisproblem
16:50
 Jesteś dzielną kobietą, ale równocześnie jesteś także na pół dzieckiem.
— Leopold Sacher-Masoch
16:50
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
16:50
Zaw­sze rzu­caj się na głęboką wodę, tam
da­lej jest do dna. 
16:49
- Jestem zmęczony myśleniem o tym czego mi nie mówisz.
- Czyli źle ci ze mną??
- Nie. Źle mi jak ze mną nie rozmawiasz.
Reposted fromdygoty dygoty viainspirations inspirations
16:49
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl