Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

09:57
09:38
I oczywiście znowu mi się śniłeś.
Dzisiaj znowu okropnie ciebie nie było.
— Agnieszka Osiecka
09:38
  Wystarczy wrócić pod właściwy adres i otworzyć drzwi starym kluczem.
— Grażyna Jagielska – Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym
09:38
09:38
09:38
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie. 
— Brian Tracy
09:38
09:36
09:36
7402 091f 390
Reposted fromikari ikari viakoskoss koskoss
09:36
7610 153b 390
Reposted fromSsomething Ssomething viakoskoss koskoss
09:36
1721 512d 390
Reposted fromoll oll viakoskoss koskoss
09:35
2809 27ff 390
Reposted fromrichardth richardth viakoskoss koskoss
09:35
9112 c020 390
Reposted fromtereska tereska viakoskoss koskoss
09:34
8387 8b81 390
Reposted fromteijakool teijakool viakoskoss koskoss
09:34
5816 f8e1 390
Reposted fromoll oll viakoskoss koskoss
09:34
7325 d0a2 390

09:34
5213 aab9 390
Reposted fromsmall-town-nerd small-town-nerd viaolimpia olimpia
09:33
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viaolimpia olimpia
09:33
0492 8e3a 390
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viailoveyou iloveyou
09:32
6033 e3c4 390
Reposted fromcoffeeman coffeeman viaalmostlover almostlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...